Jan Pinborg var filolog og professor i klassisk filologi fra 1973. Jan Pinborgs hovedområde var den senantikke og middelalderlige filosofi og lingvistik, jf. hans udgivelse af Boëthius de Dacias værk De modis significandis (1969). I de senere år ydede han en særlig indsats inden for den senmiddelalderlige logik og semantik.