Jan Petersen, f. 1945, dansk medaljør, tegner og grafiker, uddannet som trykker; elev hos maleren Harald Leth og 1980-85 på Skolen for Brugskunst. Petersen var medaljør på Den Kgl. Mønt fra 1985, til stillingen blev nedlagt 1997. Han fornyede dronningeportrættet på 20- og 10-krone-mønterne (1994). På jubilæumsmønterne fra 1990, 1992, 1995 og 1997, især de to sidste, udformede han stilistisk forskellige, men repræsentative fremstillinger af Margrethe 2. Æresmedaljen for Danmarks Tekniske Universitet (1998) giver et symbolladet indtryk af læreanstaltens forskningsfelter.