Jan 2. Kazimierz, 22.3.1609-16.12.1672, konge af Polen 1648-68, søn af Sigismund 3. Vasa. Da Władysław 4. døde i 1648, blev hans bror Jan 2. Kazimierz valgt til konge, og han ægtede enken, Maria Ludwika af huset Gonzaga-Nevers. Straks efter hans tronbestigelse brød en voldsom opstand ud i Ukraine, og i 1654 angreb den svenske kong Karl 10. Gustav landet, som i perioder også var i krig med Rusland. I 1657 sluttede Jan Kazimierz en alliance med den danske konge, Frederik 3., om gensidig hjælp mod svenskerne. I konsekvens heraf blev der i 1658 sendt en polsk hær til Jylland under general Stefan Czarniecki, der kæmpede sammen med Danmarks øvrige allierede, Brandenburg og den tyske kejser, bl.a. i Slaget ved Nyborg i november 1659. I 1660 blev der i Oliwa ved Gdańsk sluttet fred, hvormed Jan Kazimierz gav afkald på alle arvekrav på Sverige. I 1667 sluttede Polen og Rusland fred i Andrusovo, hvorved store landområder i Ukraine og Hviderusland blev afstået til Rusland. Polen var meget svækket efter disse krige, og et forsøg på med fransk hjælp at styrke den svage polske kongemagt endte med et stort adelsoprør, hvorefter Jan Kazimierz i 1668 abdicerede og tog ophold i Frankrig.