Jakub Tatarkiewicz, 1798-1854, polsk billedhugger. Efter uddannelse i Warszawa rejste han til Rom, hvor han 1823-28 arbejdede i Thorvaldsens værksted. Tatarkiewicz' tidlige værker bærer præg af Thorvaldsens klassicisme, men efter hjemkomsten til Warszawa fik de et mere romantisk og naturalistisk udtryk. Han udførte talrige portrætbuster, gravmæler og statuer af Polens adel og intelligentsia.