Jakob van Artevelde, ca. 1290-1345, flamsk folkeleder. Artevelde ledede 1338 en vellykket opstand i Gent mod grev Ludvig 1. af Flandern (ca.1304-46), hvis fransksindethed under Hundredårskrigen mellem Frankrig og England havde fremkaldt et engelsk forbud mod eksport af uld til Flandern. Efter grevens fordrivelse skabte Artevelde et forbund af flamske byer. Forbundet var først neutralt, men stillede sig fra 1340 på Englands side. Dette var fordelagtigt for handelen, men frygten for, at Flandern skulle blive lydland under England, medførte uroligheder i Gent, hvorunder Artevelde blev myrdet. Hans yngste søn, Filip van Artevelde (ca. 1340-82), ledede fra 1381 Gent imod Ludvig 1.s søn Ludvig 2. (1330-84), men faldt under et slag ved Roosebeke i 1382.