Jacob Madsen, 1596-1653, dansk købmand og borgmester på Christianshavn 1641-53. Madsen var storkøbmand og støttedes af Corfitz Ulfeldt. Foruden at være engageret i oversøisk handel var han leverandør til kronens byggeforetagender i København samt til flådens udrustning, og han og hans arvinger rådede over Børsen 1642-69.