Jacob Cats, 1577-1660, hollandsk digter. På trods af krævende poster i den hollandske statsadministration skabte Cats et omfangsrigt forfatterskab, næsten udelukkende af moralistisk natur. Hans digteriske evner var begrænsede, men hans livslærdom i calvinistisk ånd nød umådelig popularitet også uden for Holland. Afsnit af læredigtet om ægteskabet, Houwelick (1625), blev foruden andre af hans værker oversat til dansk af Søren Terkildsen (Den christelige Hustrue, 1675).