J. Huizinga, Johan Huizinga, 1872-1945, hollandsk kulturhistoriker, professor i Groningen 1905-15, i Leiden 1919-41. I 1942 blev Huizinga, der i 1930'erne havde fremhævet en Erasmusinspireret pacifisme og advaret mod den nazistiske ideologi, holdt som gidsel af den tyske besættelsesmagt. Huizingas kendteste værker er det kulturfilosofiske arbejde om legens betydning Homo Ludens (1938), en biografi over Erasmus fra Rotterdam (1924) og Herfsttij der Middeleeuwen (1919, sv. Ur medeltidens höst, 1927). Dette kulturhistoriske værk er skrevet i et tilbageskuende perspektiv, der fremhæver 1300- og 1400-t. som middelalderkulturens forfaldstid. Bogen og den efterårsmetafor, der optræder i titlen, var et varsel om det negative syn på disse århundreders historie, som i 1920'erne og 1930'erne vandt indpas blandt de historikere, der introducerede periodebetegnelsen senmiddelalder.