J.P. Andersen, Jens Poul Andersen, 1844-1935, dansk kamerakonstruktør, der i 1875 nedsatte sig i Nellerød i Nordsjælland som snedker og mekaniker og blev kendt som Nellerødmanden. Han blev især kendt for sine fotografiske apparater af høj kvalitet. Blandt hans mange kameraer, der betragtes som fotohistoriske sjældenheder, er et småbilledkamera, som blev en forløber for senere småbilledkameraer, fx Leica. Til fotografen Peter Elfelt, der havde eneret til at forhandle hans kameraer, fremstillede han 1896-97 et filmkamera, hvormed de første film i Danmark blev taget.