J.H. Wolff, Johan Henrik Wolff, 1727-1788, dansk medaljør, uddannet i Paris og Rom. Efter sin hjemkomst 1764 blev han medlem af Kunstakademiet i København og udførte bl.a. en medalje i anledning af Frederik 5.s død (1766) og en anden med hans rytterstatue (1768) samt flere medaljer over fremtrædende mænd i statens tjeneste som J.L. Holstein og C.A. von Berckentin.