J.A. Bundgaard, Jens Andersen Bundgaard, 1897-1976, dansk klassisk filolog og arkitekturhistoriker, søn af Anders Bundgaard. Bundgaard skrev i 1957 disputats om den græske arkitekt Mnesikles og hævdede heri, at græske arkitekter i antikken ikke brugte projektionstegninger i reduceret målestok. Hans hovedværker om Athens Akropolis (1974) og om Parthenon og den mykenske tid i Athen (1976) rummer mange originale og kontroversielle teorier.