Jānis Strupulis, f. 1949, lettisk medaljør og billedhugger. Strupulis har siden 1973 været aktiv i sit hjemland og siden 1992 regelmæssigt været i Danmark, hvor han dels har udført bestillingsopgaver for Aage Damgaards restaurantkæde A Hereford Beefstouw, dels lavet støbte medaljer med selvvalgt motiv, inspireret af jyske fortidsminder og dansk kultur.