Jørgen Lyng, f. 1934, dansk general. Lyng forestod i begyndelsen af 1960'erne genoprettelsen af Jægerkorpset, og 1989-96 var han forsvarschef og medlem af NATOs Militærkomité. Han virkede særdeles aktivt for decentralisering i dansk forsvar og for udformning af en effektiv militær struktur. Lyng var også en central skikkelse i forsvarets omstilling fra kold krig til Danmarks internationale engagement, bl.a. på Balkan og i de baltiske lande.