Jørgen (Thygesen) Brahe, 1515-21.6.1565, dansk storgodsejer og lensmand. I sin ungdom var Jørgen Brahe på udenlandsrejse for derefter at tjene ved Christian 3.s hof. Ved arv og køb erhvervede han en betydelig godsmasse, der lå i Skåne, på Lolland og på Fyn. Hans forleninger lå især på Fyn, men i sine sidste ti år var han knyttet til Falster som dronning Sophies lensmand på Nykøbing Slot. Under Den Nordiske Syvårskrig deltog han i 1564 i søslagene ved Öland og året efter ved Rügen. Jørgen Brahe omkom ved en ulykke i Københavns Havn.