József Katona, 1791-1830, ungarsk dramatiker. I Buda, hvor han studerede filosofi og jura, kom Katona i kontakt med forskellige teatergrupper og virkede som skuespiller, instruktør og dramaturg. Da der på det tidspunkt ikke var en ungarsk dramatisk litteratur af betydning, oversatte og bearbejdede han blandt andet den populære tyske dramatiker A. von Kotzebue. Katonas egne skuespil var til at begynde med stærkt påvirkede af fremmede forbilleder, men med skuespillet Bánk bán, der fik sin endelige udformning i 1819, fik den ungarske litteratur sit store nationale drama om frihed og bondefrigørelse. Katonas videre skæbne som dramatisk forfatter blev dog krank. Efter afslutningen af studierne mistede han forbindelsen med teatret og slog sig ned som sagfører i sin fødeby Kecskemét. Først efter hans død blev hans nationale engagement forstået og værdsat, og Bánk bán hører i dag til de ungarske teatres faste repertoire.