János Arany, 1817-1882, ungarsk digter. Ved siden af Petöfi den mest fremtrædende repræsentant for 1800-t.s ungarske nationale litteratur. Hans hovedværk er det store epos i tre dele om den landlige ridder Toldi, der gennem sit mod og sine bedrifter bliver den ungarske kong Ludvig den Stores betroede ridder. Værket udkom imellem 1846 og 1879 i en tid, der svingede mellem national begejstring og desillusion, og er i sit valg af den folkelige helt som hovedperson typisk for 1840'ernes begejstring for det folkelige og det fælles. For at gengive sine landsmænd deres nationale selvfølelse efter nederlaget for revolutionen 1848 planlagde Arany endnu en trilogi, der skulle beskrive ungarernes tidligste og dunkle historie, men opgav projektet allerede efter første del, Budas død (1863), der i øvrigt tog et tema fra Toldi op: rivaliseringen mellem de to brødre, her Attilas og Budas kamp om magten.