Ivan Mažuranić, 1814-1890, kroatisk forfatter. Han var en af den illyriske bevægelses ledende digtere. Hovedværk er det nationale epos Aga Smail Čengićs død (1846), der er påvirket af folkedigtningen. Det skildrer et nationalt, kristent, fælles sydslavisk opgør med tyranni og undertrykkelse og er en profeti om islams endeligt. Efter revolutionen i 1848 helligede Mažuranić sig helt sin politiske løbebane og blev som den første ikke-adelige kroatisk ban (vicekonge) 1873-80.