István Ferenczy, 1792-1856, ungarsk billedhugger. Ferenczy anses for pioneren i den nationale ungarske skulptur. Han blev uddannet i Wien fra 1814 og rejste til Rom, hvor han 1818 blev ansat på Thorvaldsens værksted; her arbejdede han i seks år, selvom han hellere ville lære hos Antonio Canova. Tilbage i Ungarn 1824 forsøgte han at give ungarsk skulptur en national identitet og status, men han blev modarbejdet og trak sig i bitterhed ud af ungarsk kulturliv.