Ismailia, arab. al-Ismailiyya, egyptisk by ved Suezkanalen midtvejs mellem Port Said og Suez; 366.700 indb. (2012). Den blev grundlagt 1863 som base for kanalbyggeriet og rummer fortsat Suezkanalens administration. Bykernen har flere huse og træprydede alléer i kolonistil, og Ismailia regnes for Egyptens reneste by.