Islandsk Kompagni, handelskompagni, oprettet i 1619, efter at samhandelen mellem Island og Danmark allerede i 1602 var blevet gjort til en monopolhandel. Kompagniets drift var først overdraget til en gruppe danske købmænd, men blev senere helt lagt ind under staten. Det reorganiseredes flere gange, bl.a. i 1662, efter at det havde vist sin utilstrækkelighed under svenskekrigene. Islandsk Kompagni stod for handelen mellem Island og Danmark indtil 1787, men forholdene blev jævnligt ændret, og i en periode drev det også monopolhandelen på Færøerne og Grønland. Fra 1.1.1788 fik alle med dansk indfødsret ret til at drive handel på Island, men en fuldstændig fri handel blev først tilladt fra 1855. Kompagniet er blevet beskyldt for at have udnyttet islændingene; i perioder var det dog i hvert fald med til at sikre leverancer af livsnødvendige varer til Island.