Isaac Beeckman, 10.12.1588-19.5.1637, hollandsk fysiker, der havde en afgørende indflydelse ved udviklingen af de nye videnskabelige idéer i begyndelsen af 1600-t. Beeckmans kontakter med nogle af de betydeligste videnskabsmænd som fx Descartes og Simon Stevin gjorde hans idéer kendte. Beeckman var atomist og søgte at reducere naturbeskrivelsen til bevægelse af og stød mellem partikler eller atomer. Han udledte korrekte love for stød mellem elastiske legemer, byggende på bevarelse af den totale impuls; han formulerede princippet om inertiens konstans både for cirkulære og retlinede bevægelser; og han fandt for det frie fald af et legeme i vakuum, at faldvejen er proportional med kvadratet på tiden — lovmæssigheder, som senere blev tilskrevet Galilei og Newton.