Irving Babbitt, 1865-1933, amerikansk filosof og kulturkritiker. Central er hans kritik af Rousseau, hvis romantiske irrationalisme hævdes at have sat jeget og dets naturlige tilskyndelser i centrum. Ifølge Babbitt nedbrød Rousseau dermed en klassisk humanistisk tradition, der byggede på erkendelsen af højere etiske principper. "Moderne litteratur har været mere eller mindre sentimental siden Petrarca, og en morbid subjektiv tendens har eksisteret siden Rousseau, mens den i den seneste tid kun kan beskrives som neurotisk." (Rousseau and Romanticism, 1919). Babbitts kritik af den moderne kultur som kulturforfald og romantikkens ansvar herfor vandt gehør hos en af hans studenter, digteren T.S. Eliot, hvis modernismeopfattelse blev præget heraf.