Irnerius, egentlig Wernerius, slutningen af 1000-t. til begyndelsen af 1100-t., italiensk jurist. Traditionelt, men fejlagtigt, anses Irnerius for at være grundlægger af Bolognaskolen, der regner sin grundlæggelse fra året 1088, hvor han efter traditionen indledte sin undervisning på grundlag af Corpus juris civilis. Irnerius' undervisning kan ikke dokumenteres i samtidige kilder, men skyldes en senere tradition; se også glossatorer.