Internationale Faglige Central, IFC, den organiserede fortsættelse af den faglige internationalisme fra 1901-14. IFC havde sit sæde i Amsterdam og opløstes reelt i 1940. Se faglige internationaler.