Inge den Ældre, d. ca. 1100, svensk konge, nævnt i et brev fra pave Gregor 7. i 1080, da han tiltrådte regeringen. Inge var en ivrig tilhænger af kristendommen, hvorfor han blev fordrevet af sin svoger, Blotsven. Ca. 1100 var han ifølge bl.a. islandske kilder i krig med den norske kong Magnus 3. Barfod. Ved fredsslutningen giftede Magnus sig med Inges datter, Margareta Fredkulla, der siden blev gift med den danske kong Niels.