Indianerterritoriet, Indian Territory, i bred forstand de områder i USA vest for Mississippi River, som i 1830'erne ikke hørte til Missouri, Louisiana eller Arkansas, og som var tænkt forbeholdt indianerne; i snævrere betydning det ved lov i 1834 afgrænsede område, stort set svarende til det nuværende Oklahoma, hvortil en række indianerstammer, herunder de såkaldte civiliserede stammer, i 1820'erne og 1830'erne var blevet tvangsforflyttet. Efter Den Amerikanske Borgerkrig 1861-65 blev en række andre stammer placeret i Indianerterritoriet. En del af området blev i 1889 inddraget af USA som territorium for hvide nybyggere, Oklahomaterritoriet. I 1907 blev de to territorier igen lagt sammen ved dannelsen af delstaten Oklahoma.