IMHO er en chatforkortelse for in my humble opinion ('efter min ydmyge mening').