IKL, Isänmaallinen kansanliike 'Den Fædrelandske Folkebevægelse', finsk fascistisk parti, dannet i 1932 som en udløber af Lappobevægelsen. IKL agiterede for, at de karelske dele af Sovjetunionen skulle vindes for Finland, og at den svenske minoritets indflydelse skulle mindskes. Partiet fik mellem 14 og 8 mandater ved rigsdagsvalgene 1933-39 og deltog i J.W. Rangells regering 1941-43. IKL blev opløst i 1944 iht. våbenhvileaftalen efter Fortsættelseskrigen.