IC, (af eng. inter 'mellem' + city 'by' ), intercity, betegnelse for hurtigtog, som kører i timedrift mellem større byer (indgår i ord som IC-tog, IC3, IC3-tog).