Hydraulik Ståbi, opslagsbog for ingeniører og teknikere indeholdende beregninger, normer, regler og lovgivning vedrørende hydraulik. Bogen gennemgår relevante formler og beregninger til brug i både studium og arbejde. Hydraulik Ståbi udgives af Nyt Teknisk Forlag. Læs mere om Hydraulik Ståbi på www.staabi.dk