Hyde Parker, 1739-1807, britisk admiral. Parker gjorde sig bemærket i søkrigene mod Frankrig, blev 1796 øverstkommanderende i Vestindien og førte i 1801 den flåde, der under Horatio Nelson nedkæmpede den danske styrke den 2. april i Slaget på Reden. Parker polemiserede i sine sidste år mod Nelson, som han anklagede for illoyalitet i sin optræden ved København.