Hvissingestenen, Sjællands største sten. Hvissingestenen er en vandreblok og er dermed transporteret hertil med gletsjere under istiden i Kvartær. Den er 5 m x 6 m x 3,5 m og vejer 250 t. Den ligger i Vestskoven nord for Hvissinge og er fredet.