Hvad Vi Vil, kvindesagsblad, der blev udgivet af Kvindelig Fremskridtsforening 1888-94; redaktør var Johanne Meyer. Bladet, hvis undertitel var Organ for Kvindesagen, Fredssagen og Arbejdersagen, konkurrerede med Kvinden og Samfundet, Dansk Kvindesamfunds medlemsblad, og brød med dets "rene" kvindesaglige linje ved at give spalteplads til arbejdersagen og pacifismen. En svag økonomi og forfatteren Erna Juel-Hansens kritik af bladets journalistiske niveau førte til lukning.