Hvítá, flere elve på Island. Den længste (110 km) og kendteste udspringer ved søen Hvítárvatn SØ for Langjökull på Vestisland. Med sine tilløb afvander den 4500 km2, og elven har stor vandføring. Undervejs mod udløbet ved roden af Reykjaneshalvøen danner den flere vandfald, bl.a. Islands kendteste, Gullfoss.