Hudson's Bay Company, selskab, der siden 1670 har drevet handel i Nordamerika. Med privilegiebrev fra den britiske trone fik Hudson's Bay Company monopol på pelshandel i hele det område, der afvandes i Hudsonbugten. I 1700-t. varetog det også militære og koloniserende funktioner ved at håndhæve britisk overhøjhed i konkurrence med franske interesser, ligesom det lå i voldsom strid med det rivaliserende North-West Company, indtil de to selskaber i 1821 fusionerede. 1868-70 blev kompagniets besiddelser solgt til den canadiske stat, men selskabet fortsatte en omfattende engros- og detailhandel samt ejendomshandel og råstofudvinding i det vestlige Canada.