Hucbald, ca. 840-930, munk ved klosteret St. Amand nær Tournai og forfatter til De harmonica institutione (ca. 880), det ældste af middelalderens systematiske skrifter om musikkens teoretiske grundlag, dens tonearter (skalaer) og disses opbygning. Hucbald blev tidligere anset for at være ophavsmanden til andre skrifter, bl.a. Musica enchiriadis (ca. 900), en hovedkilde til vor viden om den ældste flerstemmighed (organum).