Holy Island, Lindisfarne, ø i Nordsøen ved Englands NØ-kyst; 10 km2. Øen ligger 3 km fra kysten og er forbundet til fastlandet af en smal asfalteret landtange, der kun kan passeres ved lavvande. Øen består hovedsagelig af strandklitter, marsk og strandenge med mange græssende får. Landsbyen Lindisfarne (180 indb. (2011)) har en del turisme, især pga. sine store klosterruiner (se Lindisfarne), og en lille havn; den er kendt for sin produktion af mjød.