Holmens faste stok, indtil begyndelsen af 1900-t. betegnelse for flådens fastansatte mandskab, der kan føres tilbage til Frederik 2.s tid. I sejlskibstiden var den faste stok inddelt i matros- og håndværkerkorpset, der i nyere tid blev uddifferentieret i en række specialkorps som artillerikorpset, matros- og søminekorpset, maskinkorpset mfl. Den faste stok havde bolig i Nyboder, der var anlagt af Christian 4. og siden stærkt udvidet. Betegnelsen blev officielt afskaffet med forsvarsordningen af 1924.