Hjemmestyrekommissionen, dansk-grønlandsk kommission 1975-79, der forberedte Grønlands hjemmestyreordning. Hjemmestyrekommissionen blev nedsat i oktober 1975, efter at et grønlandsk hjemmestyreudvalg havde formuleret de grønlandske ønsker. Kommissionen bestod af syv grønlandske og syv danske politikere med en regeringsudnævnt formand. Forslaget i betænkningen fra april 1978 indførte hjemmestyre i Grønland pr. 1.5.1979. Se også Grønland (forfatning) og Grønland (forvaltning).