Hjalmar Clausen var en professor i husdyrbrug ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole; forstander for Statens Husdyrforsøg, afdeling for forsøg med svin og heste. Clausen er internationalt anerkendt for sin forskning i svinets avl, især for arbejdet med udviklingen af dansk landrace som bacongris. Han slog desuden til lyd for, at man i kødproduktionen med fordel kunne benytte krydsninger mellem rene racer, dvs. krydsningsavl.