Hermann Fränkel var en tysk-amerikansk klassisk filolog og professor ved Stanford University i Californien 1937-53 og i Freiburg 1955-1960. Fränkel måtte i 1935 emigrere til USA, hvor han fortsatte sine banebrydende studier i sproglig konvention og argumentationsformer i arkaisk græsk litteratur. Hovedværket fra disse år er Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums (1951). I Freiburg fuldendte han sit andet livsværk, en tekstkritisk udgave af Apollonios Rhodios' Argonautika (1961) med tilhørende noter (1968).