Herman Hollerith, 1860-1929, amerikansk ingeniør og entreprenør. Hollerith arbejdede med bearbejdningen af 1880-folketællingen i USA. Lægen og statistikeren John Shaw Billings (1838-1913) foreslog at mekanisere bearbejdningen af oplysningerne om de enkelte indbyggere. På det grundlag udtænkte og producerede Hollerith de første hulkort med tilhørende maskiner og udlejede dem til bearbejdningen af 1890-folketællingen. Anvendelsen blev en succes og var grundlag for, at han i 1896 oprettede The Tabulating Machine Company. Frem til 1914 videreudviklede Hollerith hulkortsystemet. Han udtog centrale patenter, som blev afgørende for firmaets monopolagtige position. The Tabulating Machine Company blev i 1911 solgt til en sammenslutning af producenter af kontor- og butiksmaskiner, der i 1924 fik navnet International Business Machines, IBM.