Henry Percy, Hotspur, 1364-1403. Percy var ældste søn af Henry Percy 1. jarl af Northumberland (1341-1408). Deres støtte var af afgørende betydning for Henrik 4.s succesrige oprør mod Richard 2., og de belønnedes med talrige godser i det nordlige England og Wales. Omfattende låntagning hos Percyfamilien bragte dog snart kongen i et føleligt afhængighedsforhold til sin største vasal, og efter Henry Percys overvældende sejr over skotterne ved Durham i 1402 rejste far og søn oprørsfanen. Percy og Northumberland formåede imidlertid aldrig af forene deres styrker, og Percy faldt i kamp mod kongen i Slaget ved Shrewsbury.