Henrik Raspe, Heinrich Raspe 4., ca. 1204-16.2.1247, fra 1227 landgreve af Thüringen, søn af Hermann 1. og Sofie af Bayern. Henrik erobrede i 1227 Thüringen ved at fordrive sin ældre brors enke, og han blev i 1242 tysk rigsforstander. Siden kom han i opposition til kejser Frederik 2. og blev opstillet som modkonge af det kirkelige parti i 1246, men døde året efter. Tidligere blev han anset for ekstremt herskesyg og overdrevent from, men nyere forskning har givet et mere nuanceret billede af ham.