Henri de Lubac, 1896-1991, fransk katolsk teolog. Hans hovedinteresse var kristendommens universelle dimension såvel i studiet af kirkefædrene og middelalderen som i dialogen med de ikke-kristne religioner, især buddhismen, og med den moderne ateisme. Lubac var en hovedskikkelse ved det 2. Vatikankoncil 1962-65.