Henri Focillon, 1881-1943, fransk kunsthistoriker og æstetiker med speciale i orientalsk samt europæisk middelalder- og moderne kunst. Blandt Focillons hovedværker er La Civilisation en Occident du XIe au milieu du XVe siècle (1934), L'Art bouddhique (1921), La Peinture aux XIXe et XXe siècles (1928) samt Vie des formes (1934). Inspireret af bl.a. Henri Bergsons idéer om rum, tid, ånd og materie mener Focillon, at kunsten, om end den kan tolkes som udtryk for noget uden for den selv, grundlæggende er en selvstændig formel og materiel realitet.