Heinrich Høncke var en dansk officer og telegrafdirektør; som officer var Høncke chef for ingeniørkorpsets telegrafkompagni. I 1877 afløste han Peter Faber som telegrafdirektør. Høncke nød stor anseelse i og uden for telegrafetaten, men han var mistroisk over for alt nyt og uprøvet. Dette bevirkede sammen med vanskelige økonomiske vilkår for telegrafvæsenet og landets politiske forhold en stilstand i telegrafvæsenets udvikling, som bl.a. medførte, at telefonens udbredelse i Danmark lige indtil 1894 udelukkende blev gennemført ved private initiativer. Høncke tog sin afsked i 1897 i skuffelse over, at hans forslag om statens eneret på telegraf- og telefonanlæg ikke blev gennemført.