Hedley Bull, 1932-1985, australsk politolog, professor ved Australian National University 1967-77 og ved Oxford University 1977-85. Bull var en fremtrædende repræsentant for den såkaldte engelske skole, som fremhæver, at stater ikke kun har modsatrettede interesser, men også fælles værdier og interesser. Hans vigtigste værker er The Anarchical Society (1977) og The Expansion of International Society (1984), som Bull var medredaktør af.