Hedgehog, (eng. 'pindsvin'), antiubådsvåben anvendt fra 1942 på fregatter og korvetter. 24 mortergranater udskydes forefter i en salve, der går i vandet i et cirkulært mønster ca. 200 m foran skibet. Træffes en ubåd, bringer et anslagsbrandrør granaten til eksplosion. Hver granat vejer ca. 29 kg og har en sprængladning på ca. 15 kg. I forhold til dybdebomber er træffemuligheden øget med det store antal granater og muligheden for at bevare sonarkontakten under hele angrebet. Hedgehog blev anvendt i den danske flåde 1955-81.