Heatherhill, fredet (1960) landskab ved Nordsjællands Kattegatkyst 1,5 km sydvest for Rågeleje; 35 ha. Området består af to dale, der næsten når kystens høje moræneklinter, og en mellemliggende åsbakke. En lille sø findes i den østlige dal. Vegetationen domineres af græs med indslag af lyng, urter, roser og få småtræer med et rigt insektliv. Bygningen, der gav stedet navn, var ejet af en engelsk familie; den er nu nedrevet. Det engelske navn betyder lynghøj.